Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dochody i wydatki na 2022 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych –  16.842 zł (załącznik nr 1a s. 238 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 1.098.528 zł (załącznik nr 2/26 s. 297 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2022 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/922/21 Rady Miasta Katowic z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2181/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku.

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2022 rok stanowią:

Uwaga Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach przypomina właścicielom obiektów budowlanych o wynikającym z art. 61 Prawa budowlanego obowiązku usuwania nawisów śnieżnych i lodowych, zwłaszcza z budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych, a także kontrolowania obciążenia dachów śniegiem.

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Uwaga Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

31 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Kontrole PINB 2020

29 marca 2021
Czytaj więcej o: Kontrole PINB 2020

Kontrole PINB 2018

29 marca 2021
Czytaj więcej o: Kontrole PINB 2018