Jesteś tutaj: Start / Majątek / Majątek 2021

Majątek 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2022

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2021r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 233,35

II

Należności krótkoterminowe

190 866,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 866,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 366,63

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 366,63

 

AKTYWA RAZEM

192 233,35

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2022-03-23
Data publikacji:2022-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Budzyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:342