Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Budżet

Dochody i wydatki na 2021 rok stanowią:

2021-03-22
  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych –  27.368 zł (załącznik nr 1a s. 20 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 1.056.460 zł (załącznik nr 2 s. 25 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2021 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2021 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/632/20 Rady Miasta Katowic z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1407/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku.

Dochody i wydatki na 2020 rok stanowią:

2021-03-22
  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27.368 zł (załącznik nr 1a s. 20 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 951.727 zł (załącznik nr 2 s. 24 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2020 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.24.2019 z dnia 23 października 2019r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XV/349/19 Rady Miasta Katowic z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 753/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku.  

 

Dochody i wydatki na 2019 rok stanowią:

2021-03-22
  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27.368 zł (załącznik nr 1a s. 22 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 956.684 zł (załącznik nr 2 s. 27 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2019 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr III/24/18 Rady Miasta Katowic z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 104/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku.

 

Dochody i wydatki na 2018 rok stanowią:

2021-03-22
  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27.368 zł (załącznik nr 1a s. 24 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 885.254zł (załącznik nr 2 s. 28 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2018 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2018 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr L/1020/17 Rady Miasta Katowic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1761/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-22
Data publikacji:2021-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Budzyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:263