STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

KONTAKT

Pełna nazwa:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Katowicach

Adres:

40–003 Katowice, Rynek 13

NIP:

634-23-16-169

Regon

276288783

Telefon:

(32) 253 64 31 wew 100

Fax:

(32) 253 64 30

Czas pracy inspektoratu:

od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 7.30 – 15.30

Przyjmowanie korespondencji:

korespondencję przyjmuje sekretariat w godz. pracy inspektoratu

Przyjmowanie stron i interesantów
przez pracowników ds. orzecznictwa:

wtorki i czwartki w godz.8.00 – 15.00 . W pozostałych dniach i godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Przyjmowanie stron i interesantów
przez pracowników ds. inspekcji:

codziennie w godz. od 08.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00

E'mail:

sekretariat@pinb.katowice.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w czwartki od 11.00 do 15.00. W pozostałych dniach i godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach jest

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

tel. 32 606-33-00, fax. 32 606-33-48

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: (wraz z przekierowaniem do adresu formularza ePUAP)

/ PINBKatowice / SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki uzytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostęponionego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólene do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: - ścieżka dostępu: Strona główna >> Najnowsze usługi >> Pismo ogólen do podmiotu publicznego