STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

ORGANIZACJA

Wewnętrzna strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach określa regulamin organizacyjny (pdf).