STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

REJESTRY

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach prowadzone są następujące rejestry:

 1. Rejestr kancelaryjny.

 2. Rejestry postępowań w sprawach:

  • samowoli budowlanych,

  • utrzymania obiektów budowlanych,

  • katastrof budowlanych.

 3. Rejestr inspekcji.

 4. Rejestr pozwoleń budowlanych wydawanych przez organ administracji budowlanej, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoszeń zakończenia budowy obiektu budowlanego, wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

 5. Rejestr decyzji i postanowień wydanych w sprawach z zakresu orzecznictwa.

 6. Rejestr pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.