Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dochody i wydatki na 2024 rok stanowią:

Dochody i wydatki na 2024 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych –  8.421 zł (załącznik nr 1a s. 25 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 1.652.793 zł (załącznik nr 2 s. 29 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2024 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2024 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr LXXII/1472/23 Rady Miasta Katowic z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 3773/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku.

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2024 rok stanowią:

Majątek 2023

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2023r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

224 015,31

II

Należności krótkoterminowe

220 834,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

220 832,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    3 180,59

II

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    3 180,59

 

AKTYWA RAZEM

224 015,31

22 maja 2024
Czytaj więcej o: Majątek 2023

2023

10 maja 2024
Czytaj więcej o: 2023

Uwaga Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach przypomina właścicielom obiektów budowlanych o wynikającym z art. 61 Prawa budowlanego obowiązku usuwania nawisów śnieżnych i lodowych, zwłaszcza z budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych, a także kontrolowania obciążenia dachów śniegiem.

1 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Uwaga Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

Koordynator

Funkcję koordynatora d/s dostępności pełni Pan Przemysław Makowski tel. 32-4798-936

Zasady obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osob niepelnosprawnych

 

19 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Koordynator