Jesteś tutaj: Start / Historia / Majątek 2017

Majątek 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2021

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2017r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

3 180

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

3 180

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

3 180

B

AKTYWA OBROTOWE

462 835

II

Należności krótko terminowe

462 313

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

462 313

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

522

II

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

522

 

AKTYWA RAZEM

466 015

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:848