Struktura i organizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

2021-08-31

Status prawny

2021-03-17

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powoływanym na to stanowisko w trybie art. 86 Prawa budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333  z późn. zmianami).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utworzonego na mocy Ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133 z 1998 r., poz. 872).

Organ wyższego stopnia

2021-03-17

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach jest

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

tel. 32 606-33-00, fax. 32 606-33-48

Organizacja

2021-03-17

Wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach określa regulamin organizacyjny.

Struktura

2021-03-17

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach:

sekretariat@pinb.katowice.pl

Mirosław Skórski
miroslaw.skorski@pinb.katowice.pl
tel. 32-253-6431

Stanowisko ds. orzecznictwa:

orzecznictwo@pinb.katowice.pl

Andrzej Czech
andrzej.czech@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-938

Zdzisława Miniewska
zdzislawa.miniewska@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-934


Przemysław Sochacki
przemyslaw.sochacki@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-937

Stanowisko ds. inspekcji:

inspekcja@pinb.katowice.pl

Wiesław Bolechowski
wieslaw.bolechowski@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-931

Henryk Lechoszest
henryk.lechoszest@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-932

Marlena Jaworowska
marlena.jaworowska@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-933

Stanowisko obsługi administracyjnej:

Ewa Olszewska
ewa.olszewska@pinb.katowice.pl

Przemysław Makowski
przemyslaw.makowski@pinb.katowice.pl

tel. 32-253-6431

Stanowisko obsługi kadrowej i księgowej:

Aneta Budzyńska
aneta.budzynska@pinb.katowice.pl
tel. 32-4798-940

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11171