Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uwaga Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach przypomina właścicielom obiektów budowlanych o wynikającym z art. 61 Prawa budowlanego obowiązku usuwania nawisów śnieżnych i lodowych, zwłaszcza z budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych, a także kontrolowania obciążenia dachów śniegiem.

1 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Uwaga Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

Koordynator

Funkcję koordynatora d/s dostępności pełni Pan Przemysław Makowski tel. 32-4798-936

Zasady obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osob niepelnosprawnych

 

19 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Koordynator

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PINB w Katowicach.

19 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Inspektoratu mieszczą się na piątym piętrze budynku przy ul. Rynek 13 w Katowicach.

W odległości 30 m od wejścia do budynku znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, kolejne dwa miejsca znajdują się w odległości około 80 m od budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

19 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Dostępność architektoniczna

Majątek 2022

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2022r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 098,89

II

Należności krótkoterminowe

190 816,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 816,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 282,17

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 282,17

 

AKTYWA RAZEM

192 098,89

22 marca 2023
Czytaj więcej o: Majątek 2022