Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenia majątkowe

25 marca 2021
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe

Majątek 2020

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2020r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 496,52

II

Należności krótko terminowe

190 866,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 866,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 629,80

II

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 629,80

 

AKTYWA RAZEM

192 496,52

 
22 marca 2021
Czytaj więcej o: Majątek 2020

2020

22 marca 2021
Czytaj więcej o: 2020

2019

22 marca 2021
Czytaj więcej o: 2019

2018

22 marca 2021
Czytaj więcej o: 2018