Jesteś tutaj: Start / Majątek / Majątek 2022

Majątek 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2023

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2022r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 098,89

II

Należności krótkoterminowe

190 816,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 816,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 282,17

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 282,17

 

AKTYWA RAZEM

192 098,89

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2023-03-22
Data publikacji:2023-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Budzyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:387